Prednosti izvedbe JUBHome BASE toplotne izolacije temeljne plošče

 • v primerjavi s pasovnimi temelji odpade dvofazno betoniranje
 • manjši skupen obseg izkopa
 • sistem vgradnje betona brez opaženja
 • enostavnejša armatura z manj vezanja, večinoma izvedena s polaganjem armaturnih mrež
 • enostavna in kakovostna izvedba neprekinjene hidroizolacije in toplotne izolacije brez toplotnih mostov
 • zaradi bolj enakomerne razporeditve napetosti lahko z uporabo temeljne plošče gradimo tudi na slabše nosilnih in manj homogenih tleh
 • hitra izvedba z brezplačnim sestavnim načrtom toplotnoizolacijske kadi
 • brez prirezovanja na gradbišču in brez odpadkov
 • izbira poljubne debeline od 16 do 30 cm s koraki po 2 cm, glede na želeno energijsko učinkovitost stavbe
 • vodovpojnost samo do 2%
 • testi in smernice za potresnoodporno gradnjo so izvedeni na IKPIR, FGG
 • zagotavljamo svetovanje pri projektiranju in izvedbi
 • po dogovoru izdelamo načrt gradbenih konstrukcij ter armaturni načrt

SHEMATSKI PREREZ HIŠE

Shematski prikaz hiše

 1. Podložni beton (pod njim utrjeno nasutje po navodilu projektanta)
 2. Pas toplotne izolacije zemljine (nepodkleteni objekti v coni zmrzovanja)
 3. Spodnji in zgornji talni elementi JUBHome BASE (tlačne trdnosti 300 ali 400 kPa)
 4. Armiranobetonska temeljna plošča
 5. Obodni zid (sistem gradnje) po izbiri
 6. Primerno tudi za temeljenje podkletenih objektov pod cono zmrzovanja
 7. Robni element JUBHome BASE (tlačne trdnosti 400 kPa)