Prednosti gradnje s sistemom JUBHome WALL

 • Hitra in enostavna izvedba po brezplačnem sestavnem načrtu konstrukcijskih elementov in sistemu zlaganja »lego kock«.
 • Vgradnja betona brez dodatnega opaženja.
 • Enostavna vgradnja armature s pomočjo polipropilenskih vezic in pridržal.
 • Za energijsko varčne objekte v vseh podnebnih conah (toplotna prehodnost sten od 0,13 do 0,08 W/m2K).
 • Akumulacija toplote v armirano betonskem jedru in fazni zamik prehoda toplote skozi steno.
 • Sistemsko zagotovljen zvezen toplotnoizolativni ovoj in zanemarljiv vpliv toplotnih mostov.
 • Ob pravilni vgradnji betona visoka stopnja zrakotesnosti.
 • Eden izmed redkih ICF sistemov primernih za gradnjo na potresnih področjih (testiranja na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo IKPIR FGG).
 • Hitra sanacija škode pri poplavah (nizka vodovpojnost EPS-a).
 • Združevanje več delovnih faz v eno – toplotnoizolativni del konstrukcije je istočasno tudi opaž za vgradnjo betona in podlaga za nanos zaključnih slojev.
 • Finalna obdelava notranjih sten s tankoslojnim ometom in glajenjem.
 • Do 5% pridobljene površine na etažo glede na enako izolativno steno klasične gradnje.
 • Na zunanjih stenah le osnovni omet z armirno mrežico in zaključni sloj izbranega fasadnega sistema.
 • Brez prirezovanja na gradbišču in brez odpadkov, reciklaža na mestu proizvodnje.
 • Svetovanje pri projektiranju in izvedbi.

 

Testiranje simulacija potresZAG, IKPIR, FGG graf