V Žalni izvajalec za naročnika gradi večetažno pasivno hišo iz JUBHome WALL 465 mm elementov. Temeljna plošča je temeljena na JUBHome BASE 400 kPa izolaciji debeline 16 cm.

blank

blank