Zadovoljni kupec nam je poslal fotografijo končanega JUBHome WALL objekta. Na ICF steni je možna tudi vgradnja težke fasade iz kamna.

blank