Skrb za okolje, cene energentov ter vedno zahtevnejši predpisi s področja gradnje stavb nam na vsakem koraku gradnje narekujejo uporabo energijsko čim bolj učinkovitih rešitev. Po letu 2020 bodo morale biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske, zato bo potreben neprekinjen toplotnoizolativni ovoj objekta brez toplotnih mostov. Pri temeljenju to najučinkoviteje dosežemo s toplotno izolirano temeljno ploščo. V primerjavi s pasovnimi temelji je izvedba toplotne izolacije temeljne plošče z JUBHome BASE enostavnejša, hitrejša in bolj kakovostna.

JUBHome BASE je sistem za toplotno izoliranje temeljnih plošč pri gradnji nizkoenergijskih objektov. Zloženi elementi sistema tvorijo čvrsto toplotnoizolacijsko kad, v katero se vgradi armirani beton. Namesto običajnega rezanja in krojenja toplotnoizolacijskih plošč na gradbišču se na podlagi projektne dokumentacije naročnika že v proizvodnji pripravijo vsi potrebni sestavni elementi. Ti se označeni in embalirani dostavijo na gradbišče, kjer se na podlagi sestavnega načrta zložijo v obliko kadi, ki ustreza geometriji temeljne plošče. Opaženje roba temeljne plošče ni potrebno, saj toplotnoizolacijska kad vsebuje tudi robne zaključne elemente (slika 1).

Slika 1
Slika 1

Toplotnoizolacijski elementi so iz ekspandiranega polistirena (EPS) visoke gostote, tlačne trdnosti 300 ali 400 kPa. Najpogostejša je vgradnja toplotnoizolacijske kadi na sloj bitumenske hidroizolacije, položene čez podložni beton. Zaradi nizke vodovpojnosti in zmrzlinske odpornosti je možna vgradnja tudi zunaj hidroizolacijskega ovoja.

Dno toplotnoizolacijske kadi je sestavljeno iz spodnjega in zgornjega sloja plošč, ki se med seboj preklapljajo in stikajo na čep in utor. Glede na želene prihranke pri ogrevanju je mogoč izbor treh debelin dna kadi, in sicer 8+8, 8+16 in 8+22 cm s toplotno prehodnostjo od 0,206 do 0,110 W/m2K.

blank

Neprekinjen, z zunanje strani hidroizoliran toplotnoizolacijski ovoj poleg učinkovitega zmanjšanja toplotnih izgub objektu zagotavlja popolno zaščito pred talno vlago, talno vodo pod pritiskom ter pred radonom. Sistem JUBHome BASE je primeren za temeljenje do tri etaže visokih stavb v kateremkoli energijskem standardu. Način vgradnje temeljne plošče v toplotnoizolacijsko kad in premišljeno zaporedje drugih gradbenih faz zagotavljajo kakovostno izvedbo, kar je pri temeljenju, kjer so sanacije napak pri gradnji drage in težko izvedljive, velika prednost.