V manjšem naselju v okolici Vrhnike stranka gradi JUBHome hišo v treh etažah, ki bo kmalu postala dom mladi družini.
Temeljna plošča je izolirana z JUBHome BASE sistemom, tlačne trdnosti 400 kPa, debeline 16 cm, nosilne stene pa so iz JUBHome WALL 300 in 390 modulov.

blank