Zaradi hitrosti gradnje v zadnjem času klasično zidano gradnjo vse bolj nadomešča montažna gradnja hiš, ki pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. Zato smo v JUBHome prišli do rešitve, ki združuje kvaliteto masivne gradnje in hitrost montažnih sistemov.

Sistem JUBHome predstavlja gradnjo s toplotno izolativnimi oblikovniki ICF, ki zagotavlja: varnost, energijsko učinkovitost, bivalno ugodje in hitrost gradnje. Čas do vselitve v JUBHome hišo je tako enak času izgradnje montažne hiše, ki traja 6 mesecev od začetka gradnje. Do sedaj je veljalo, da so lesene montažne hiše najbolj primerne za  gradnjo energijsko varčnih hiš zaradi dobrega celovitega sistema toplotnega ovoja in kvalitetnih elementov za zagotavljanje zrakotesnosti. JUBHome ICF sistem pa je dokazal, da ima odlične kvalitete za gradnjo energijsko varčnih hiš, saj zagotavlja akumulacijo toplote v masivnih stenah, povsem neprekinjen toplotni ovoj hiše od temeljev do strehe ter ponuja celovito rešitev za učinkovito zrakotesnost objekta.