V Miklavžu na Dravskem polju raste montažna hiša pri kateri so uporabili JUBHome BASE 400 KPa toplotno izolacijo, debeline 16 cm.

blank