Želja in cilj vsakogar, ki se loteva gradnje hiše je, da zgradi kakovosten in trajen objekt. Posameznikom je pomembno, da bodo razmere za bivanje prijetne, stroški vzdrževanja, ogrevanja in hlajenja pa čim nižji. Takšno gradnjo omogoča sistem JUBHome.

Neprekinjen visoko izolativni toplotni ovoj hiše

Ali konstrukcije dihajo? Vprašanje, ki je vsem v gradbeništvu do dobra poznano. V eni roki bi radi imeli dobro izoliran objekt, ki ima minimalne toplotne izgube, v drugi roki pa hrepenimo po tem, da se objektu zagotavlja ugodno mikro klimo in dihanje. To dihanje primerjamo z dihanjem človeške kože. Sam koncept dihanja sten je bil ovržen že leta 1923, ko je gradbeni fizik Erwin Raisch dokazal, da gre v eni uri samo skozi ključavnico v vratih 50 krat več zraka kot skozi 1m2 stene. Ne glede na standard gradnje pa niso vsi objekti absolutno tesni. V praksi velja, da se tudi v pasivnih objektih v približno dveh urah zamenja celoten zrak v objektu. JUBHome sistem s svojimi elementi za gradnjo tvori zvezen, izredno izolativen in akumulativen ovoj stavbe.

Kako dosežemo visoko toplotno izolativen ovoj objekta? Kakšni materiali oz. sistemi se pri tem uporabljajo? 

JUBHome elementi oblikujejo sistemi, ki temeljijo na ekspandiranem polistirenu (EPS). Paroprepustnost EPS-ja je večja od paroprepustnosti lesa oz. je optimalna glede na preprečevanje nastanka kondenzacije znotraj fasadnega sistema. EPS ali po domače »stiropor« je zelo trajen material, ki dolgoročno ne razpada. V realnih razmerah je bilo dokazano, da se njegove fizikalne lastnosti s časom ne spreminjajo.
Toplotna izolacija temeljene plošče temelji na po meri izdelani toplotnoizolacijski kadi JUBHome BASE iz ekspandiranega polistirena. JUBHome WALL so ICF (Insulated Concrete Form) elementi, ki služijo za konstrukcijske zunanje ali notrane stene. Znotraj ICF elementov so masivne a vitke armiranobetonske stene, ki za svojo vgradnjo ne potrebujejo opaža. Opaž sten je toplotnoizolativni grafitni EPS. JUBHome WALL sistem za gradnjo sten je zelo kompakten in testiran tudi za gradnjo na potresnih področjih skladno z evropsko potresno regulativo.
Stiropor je odlična izbira za toplotni ovoj stavbe tako s stališča njegovih lastnosti kot s stališča cenovne dostopnosti.

Kako hitro je zgrajena hiša s sistemom ICF v primerjavi s klasično opečnato ali montažno gradnjo? 
Pri gradnji z ICF sistemom je mogoče privarčevati na času zaradi gradnje z izolativnimi elementi, ki so sočasno tudi opaž. JUBHome BASE nam omogoča, da lahko temeljno ploščo izoliramo in opažimo sočasno. Pri toplotni izolaciji temeljne plošče ne potrebujemo nikakršnih lepil, ki bi izolativne elemente spajali skupaj. Za ta del poskrbi sama zasnova plošč in robnih elementov, ki se med seboj povezujejo po sistemu lego kock. Enako se medsebojno povezujejo tudi JUBHome WALL elementi za gradnjo sten. Tako JUBHome WALL omogoča sočasno opaženje in izoliranje objekta. Sam objekt je zaradi lastnosti sistema zelo hitro zgrajen in hkrati že izoliran.  

JUBHome hiša