Gradnja individualnih pasivnih hiš za prodajo kupcem napreduje. Gradi se fazno in sicer bodo najprej zgrajeni objekti ob cesti Ihan-Videm v nadaljevanju pa objekti ob Mlinščici. Pod temeljno ploščo bo vgrajena toplotna izolacija JUBHome BASE, debeline 16 cm, tlačne trdnosti 400 kPa,  stene pritličja in mansarde pa bodo sestavljene  iz JUBHome WALL 300 in 465 zidakov.

Prve tri hiše stojijo že skoraj v celoti, potekajo krovska, kleparska dela in montaža lesenih oken. Sprejemamo rezervacije. Več o prodaji na povezavi  https://selo-pri-ihanu.jubhome.eu/

blank

blank

blank